Word lid van s.v. Collegium voor maar 10 euro voor het verenigingsjaar 2017-2018

Voorwaarden
– De contributie bedraagt voor het verenigingsjaar 2017-2018 €10,00 en zal in de loop van het schooljaar via een automatische incasso worden afgeschreven, hiernaast kan er een extra bedrag in rekening gebracht voor activiteiten e.d.
– Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
– Indien het lidmaatschap beëindigd dient te worden, gelieve dit schriftelijk en uiterlijk 1 maanden voor aanvang van het nieuwe semester door te geven. Zonder opzegging loopt het lidmaatschap automatisch door.
– Ieder lid dient op de hoogte te zijn van de statuten en het huishoudelijk reglement van s.v. Collegium. Deze is op te vragen bij het bestuur en is te vinden op svcollegium.nl.

Download aanmeldformulier

Leg het ingevulde formulier in ons postvak op de F3-gang of mail naar secretaris@svcollegium.nl