Aftreden Freek van Haren + uitnodiging ALV

0

Hoewel er nog meerdere ontzettend leuke activiteiten op de planning staan, nadert de zomer al snel. Omdat ik na deze zomer ga afstuderen en het na tweeënhalf bestuurslidmaatschap vind ik het tijd om mijn werk over te dragen en heb ik besloten om af te treden bij de volgende algemene ledenvergadering op woensdag 1 juni. Ik heb het de afgelopen jaren ontzettend leuk gevonden, maar na de zomer wil ik mijn volledige aandacht vestigen op het behalen van mijn diploma.

De agenda en alle bijgaande stukken komen jullie op tijd toe, maar het bestuur wil jullie hiervan nu al op de hoogte stellen, omdat we op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid! Ben jij toe aan een uitdagende toevoeging aan je studieloopbaan, via je Individuele Leerlijn en een nevenactiviteit die goed op je cv staat? Daarnaast is het natuurlijk ook erg gezellig en leerzaam. Spreekt dit je aan, komt dan bij het bestuur van onze studievereniging!

Als bestuurslid van de vereniging draag jij bij aan de invulling van deze doelstelling. Hierbij wordt van je verwacht dat je ten minste een maal per maand beschikbaar bent om te vergaderen en de taken, die in deze vergadering in samenspraak met alle bestuursleden worden vastgesteld, uit te voeren.

Heb jij interesse naar een bestuursfunctie binnen de vereniging? Stuur ons dan een motivatiebrief voor een functie binnen het bestuur en je cv. Je kunt je cv en motivatiebrief in het postvakje van s.v. Collegium op de derde verdieping bij het onderwijsbureau, of deze digitaal inleveren via secretaris@svcollegium.nl.

De inschrijftermijn loopt tot zondag 15 mei. Na deze periode zullen er sollicitatiegesprekken gehouden worden op 17,18, 23 en 24 mei. Bij de Algemene Ledenvergadering van 1 juni draagt het bestuur dan haar nieuwe samenstelling aan ter goedkeuring. Alle gesolliciteerde kandidaten die voldoen aan de randvoorwaarden zijn verkiesbaar.

Op algemene ledenvergadering zal er naast de bestuurssamenstelling ook gesproken worden over de financiën en het nieuwe Huishoudelijk reglement. Natuurlijk is er na de vergadering een borrel om afscheid te nemen van mij als voorzitter.

Naast een nieuw bestuurslid zijn wij ook op zoek naar een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. Deze commissie dient in het licht van het nieuwe HR aangevuld te worden met een nieuw lid. De kascommissie controleert de penningmeester en de verenigingsfinanciën en brengt daar bij de algemene ledenvergadering verslag van uit. Zou je dit voor onze studievereniging willen doen, stuur dan een mailtje naar penningmeester@svcollegium.nl.

Tot snel bij de komende activiteiten!

Met vriendelijke Groet,

Freek van Haren
Voorzitter s.v. Collegium