Erleden van de vereniging

(voormalige-) leden die benoemd zijn tot erelid vanwege de diensten die ze voor de vereniging gedaan hebben

Om in aanmerking te komen voor het Erelidmaatschap moet de desbetreffende persoon, in ieder geval buiten proportionele prestaties geleverd hebben voor s.v. Collegium. Dit moet echter niet in strijdt zijn met andere functies en/of taken binnen s.v. Collegium, mits hier toestemming voor verleend is. Tot op heden zijn de volgende personen tot Erelid benoemt:

– Iris Wijen (mede-oprichter), sinds december 2012
– Wendy de Groot , sinds februari 2013
– Glenn Tuyt (mede-oprichter), sinds juni 2013
– Daan de Kort (mede-oprichter),  sinds december 2013
– Twan Jansen (mede-oprichter), sinds maart 2014
– Marco Hol, sinds maart 2014
– Nicole Hanneman, sinds november 2014