Bestuursdocumenten

Door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde documenten van het huidige en voorbije bestuursjaren

Op deze pagina staan de beleidsplannen, jaarverantwoordingen en begrotingen van het huidige en afgesloten bestuursjaren:

Het beleidsplan van het bestuur voor schooljaar 2014-2015: Beleidsplan 2014-2015
De begroting van het bestuur voor schooljaar 2014-2015: Begroting 2014-2015
De jaarverantwoording over het schooljaar 2013-2014: Jaarverantwoording over 2013-2014