Het bestuur van s.v. Collegium

Het bestuur van s.v. Collegium is het orgaan van de vereniging belast met het dagelijks bestuur. Dat houdt onder andere in dat het bestuur zorg draagt voor het organiseren van activiteiten, de promotie van de vereniging en het verstandig leiden van de organisatie. Momenteel hebben zes leden zitting in het dagelijks bestuur. Bestuurders worden benoemend door de Algemene Ledenvergaderingen en verantwoorden zich ook ten aanzien van de ALV. Daarnaast dient het bestuur ieder jaar een beleidsplan en begroting op te stellen, waarin de plannen van het zittende bestuur worden toegelicht.

Een bestuursfunctie bij s.v. Collegium is vrijwillig, maar kan gebruikt worden voor studiepunten in de Individuele leerlijn van de opleiding. Daarnaast is het erg leerzaam en interressant voor alle leden van de vereniging om aan deel te nemen.

Klik hier voor een overzicht van de leden van het huidige bestuur Prins II.

Een overzicht van de voormalige besturen zijn hier te vinden.