Raad van Advies

Adviesorgaan van de vereniging

De Raad van Advies (RvA) is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur. Het doel van de RvA is om een ondersteunend orgaan te zijn voor de beslissingen die het bestuur moet nemen en waardoor de continuïteit van de studievereniging gewaarborgd blijft. In deze commissie nemen de volgende personen plaats:

  • Daan de Kort
  • Glenn Tuyt
  • Twan Jansen
  • Ruben van den Bulck
  • Loek Opdam
  • Skip Anker