Kascommissie

Financiële controle van het bestuur

De kascommissie is hoofdzakelijk belast met het controleren van de boekhouding van de vereniging en hierover advies uit te brengen aan de Algemene Ledenvergadering.

Daarnaast dient de kascommissie ook als ondersteuning van de penningmeester. Ideeën of maatregelen die de financiën aangaan kunnen door de penningmeester aan de kascommissie worden voorgelegd om met de penningsmeester mee te denken over dit soort grote beslissingen.
In de kascommissie zitten twee leden die enkele malen per jaar bij elkaar komen.

Wil je contact opnemen met de kascommissie: stuur dan een mail naar de penningmeester.